Kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden

Voor niets gaat de zon op. Ook voor het gebruiken van deze website. De volgende gebruiksvoorwaarde zijn van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarde en deze te hebben aanvaard.

Informatie en aansprakelijkheid

Alle informatie op de site is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld om u meer en beter te informeren over psychologie in het algemeen, psychologische zorg, ondersteuning of hulp en de dienstverlening van Remissio Psychologen Praktijk. Dat wil niet zeggen dat wij de informatie kunnen garanderen, omdat de gegevens of informatie niet volledig vrij van fouten of onvolkomenheden kunnen bevatten. Alle gegevens, inclusief de artikelen, zijn alleen bedoeld om informatie te verstrekken, context te schetsen of te illustreren. De informatie is generiek van aard en daarom niet geschikt als advies of als vervanging van medische of psychologisch professioneel advies. Waarom? Omdat de psychologische hulp afhankelijk is van uw specifieke situatie, waarvan een gedegen intake (kennismakingsgesprek), psychologisch onderzoek of een combinatie daarvan nodig, is om u te kunnen helpen. Voor specifieke en specialistische psychologische hulp, kunt u zich via de website aanmelden (via http://www.remissio.nl/aanmelden/).

De auteur dan wel beheerder van de de website is niet verantwoordelijk, direct of indirect, voor enigerlei wijze van schade die is of kan ontstaan door het gebruik van deze gegevens of informatie.  Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De beheerder bezit het auteursrecht op deze website. Het vermenigvuldigen, verspreiden, door te sturen, te distribueren, in welke vorm dan ook, is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming van de beheerder. U kunt contact opnemen met de beheerder via info@remissio.nl. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.