Over Remissio

Remissio heeft twee betekenissen. Remissio is ten eerste latijn voor: absentie, het verdwijnen of terugkeren naar het ‘oude’ niveau. In de medische wereld worden 4 fases gebruikt om de voortgang van de behandeling te bespreken:

1. Reactie (Response; Hoe reageert iemand op de behandeling);
2. Terugvalpreventie. Het voorkomen van terugkeer van oude patronen (Relapse prevention);
3. Gedeeltelijke remissie.  Gedeeltelijke verdwijnen van je probleem (Partial Remission);
4. Aangehouden Remissie. Herstel of volledige remissie (Sustained Remission/Recovery).

Bijvoorbeeld somberheid is volledige in remissie, somberheid is volledig verdwenen. Het doel van de gesprekken is om in remissie te komen en te blijven.

De tweede betekenis heeft te maken met wat je heel goed kan. Je missie in het leven. Vaak zit daar de oplossing van je probleem. We gaan stilstaan bij welke missie je hebt in het leven en hoe we deze moeten gaan herdefiniëren.  ‘Re-missio’ Re-missie. Opnieuw definiëren van je missie. Opnieuw vinden van balans.

Missie: wat wij willen bereiken

Wat wij willen bij Remissio bereiken? Onze missie is tweeledig:

Een. Wij willen bereiken dat mensen hun levensvreugde hervinden. Dat men (weer) gelukkig wordt met zichzelf. Zonder randvoorwaarden opgelegd door anderen.

Twee. Om een corrigerende (positieve) emotionele ervaring te bieden binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Om de eventuele teleurstelling te verwerken en jouw geloof in het hulpvragen en hulpkrijgen te herstellen.

Emoties zijn net als kasten.
Af-en-toe eventjes opschonen geeft overzicht

Strategie: Hoe we de missie gaan bereiken

Hoe bereiken we het gestelde doel?

Wij bieden: flexibiliteit, maatwerk en bieden  keuzevrijheid. Je kunt een therapeut verwachten met betrokkenheidempathie, echtheid en onvoorwaardelijke positieve waardering. Door geheel en onvoorwaardelijk alleen jouw levensvreugde voorop te stellen, is er bewust geen contract afgesloten met de verscheidene zorgverzekeraars.

Wij leveren daarom zorg op de volgende manier:

Geen verplichte diagnose voor hulp

Sommige diagnoses worden vergoed. Sommige niet. Om in aanmerking te komen voor een behandeling en vergoeding heb je een door de zorgverzekeraar geaccepteerde diagnose nodig. De diagnose kan leiden tot onnodig stigmatisering en medicalisering. Het plakken van labels op mensen kan nadelig uitpakken. Ook wanneer je niet in een ‘hokje’ past of dat de problemen te licht voor een diagnose, ben je bij ons altijd welkom.

Preventieve zorg

Wie is niet opgegroeid met het spreekwoord: ‘Het is beter voorkomen dan genezen‘? Wij geloven in een psychologische ‘APK’, een algemene periodieke check-up. Zoals in Argentinië. Dat geeft ruimte om heftigere gebeurtenissen gemakkelijker op te vangen. En voorkomen we hopelijk langdurige trajecten bij de psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater (voor medicatie).

Privacy staat hoog in het vaandel

Wij willen je privacy waarborgen en vinden dat je zorgverzekeraar niets te maken heeft met de reden waarom je een psycholoog bezoekt. Doordat je niet vrij hoeft te nemen van werk, kan je in alle anonimiteit je verhaal doen en werken naar je doel.

Goede nazorg

Een (echte) verandering realiseren en verankeren van een patroon van soms 25, 47 of soms 71 jaar, kan lastig zijn. Wij willen voorkomen dat je straks over een half jaar weer je verhaal moet doen. Door goede nazorg de verandering verankeren op lange termijn.

Continuiteit: één vertrouwd gezicht

Bij de reguliere GB-GGZ (generalistische basis generalistische geestelijke gezondheidszorg, voorheen eerstelijns) kunnen de sessies ‘op’  raken. Wellicht door een therapeut waar je net een fijne en goede (vertrouwens)band mee hebt opgebouwd. Je wordt dan doorverwezen  naar een andere therapeut en je zult je verhaal weer moeten doen. Bij ons niet. Je verhaal bij een persoon, bij een vertrouwd gezicht.

Zorg kan goedkoper

Een snelle rekensom. Je hebt minimaal een eigen risico van 385 euro per jaar. Als je een psycholoog bezoekt en je het eigen risico nog niet hebt aangesproken, dan ben sowieso 385 euro kwijt.   Daarnaast zijn sessies ’s avonds of in het weekend mogelijk, zodat je geen vrije dagen op te nemen of een oppas hoef te regelen.

Wij willen graag dat psychologische zorg betaalbaar is, ook voor degene die het eigenlijk niet kunnen betalen. Wij hanteren daarom het kapperstarief. Psychologische zorg voor kapperstarief. Neem plaats, je wordt zo geholpen.

Onze werkwijze

Kennismaking

We beginnen met een kennisgesprek met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de beperkingen waar je tegenaan loopt. Omdat de klik tussen jou en de psycholoog essentieel is voor het vinden van een oplossing, nemen we daar graag de tijd voor.

Bewustwording

De tweede stap is het in kaart brengen van hoe het probleem ontstaat. Welk gedrag de oorzaak is van het probleem en hoe ver dit gedrag terug te vinden is in je dagelijkse dingen. 

Verandering

We beginnen met een kennisgesprek. Het doel is  een duidelijk beeld te krijgen van de beperkingen waar je tegenaan loopt. Omdat de klik tussen jou en de psycholoog essentieel is voor het vinden van een oplossing, nemen we daar graag de tijd voor.

Nazorg

Verandering is één. Vasthouden van de verandering is twee. Belangrijk is dat je op de lange termijn ook het gewenste doel behoudt. 

Evaluatie

We sluiten de behandeling af met een evaluatie.

Onze werkwijze

Kennismaking

We beginnen met een kennisgesprek. Het doel is  een duidelijk beeld te krijgen van de beperkingen waar je tegenaan loopt. Omdat de klik tussen jou en de psycholoog essentieel is voor het vinden van een oplossing, nemen we daar graag de tijd voor.

Bewustwording

De tweede stap is het in kaart brengen van hoe en waarom het probleem ontstaat. Wat is oorzaak van het probleem en hoe is dit gedrag terug te vinden is in je dagelijkse dingen?

Verandering

Om je doel te bereiken en de verandering te realiseren zal je tijd en moeite moeten investeren. Je gaat aan de slag, we bespreken de resultaten, hebben regelmatig contact om je doel te bereiken. 

Nazorg

Verandering is een. Vasthouden van de verandering is twee. Belangrijk is dat je op de lange termijn ook het gewenste doel behoudt.

Evaluatie

We sluiten de behandeling af met een evaluatie.

Praktische informatie

Mijn opa zei altijd: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Daarom willen we graag duidelijkheid scheppen welke richtlijnen en regels wij tijdens de behandeling volgen. Hieronder vind je wat praktische informatie over:

Inzage(recht)
Je kunt je wens tot inzage van je dossier kenbaar  maken via dit formulier (na inloggen) of een email te sturen naar info@remissio.nl. We plannen dan een moment in en krijgt je een kopie van het dossier (hier zijn onkosten aan verbonden).
Individuele gesprekken: Op elk gewenst moment kan je een kopie van je dossier krijgen.
Partnergesprekken: Als je samen met een partner onze praktijk bezoekt en je een kopie van jouw dossier wenst, zullen beide partners (schriftelijk) toestemming daarvoor moeten verlenen. Het toestemming daarvoor vind je hier.
Gesprekken met je (minderjarige) kind: Voor inzage van het dossier van een (minderjarige) kind gelden speciale regels:
– Is je kind jonger dan veertien jaar? Als ouder heb je het recht op inzage.
– Is je kind tussen de veertien en zestien jaar? Dan kan inzage alleen na schriftelijke toestemming van het kind.
– Is je kind zestien jaar of ouder? In dat geval is er voor ouders geen inzagerecht. Een kopie van het dossier kunnen wij alleen verstekken aan het kind.

Onze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Alles wat besproken wordt, zal niet worden gedeeld met anderen, zonder je uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming. Dit is niet anders, wanneer:
* De behandeling is beëindiging (ook na overlijden);
* Een derde partij, die behandelingen vergoedt.
Er zijn drie (weinig voorkomende) uitzonderingen wanneer ik aan vertrouwelijkheid voorbij moet gaan, te weten: (1) als het breken van de vertrouwelijkheid de enige en laatste middel is om het directe, zeer reëele gevaar van personen te voorkomen; (2) door wettelijke bepalingen of (3) een rechterlijke beslissing.
 

Wanneer de praktijk langer dan 3 weken sluit, wordt er een collega-psycholoog geregeld om de praktijk waar te nemen. Deze collega-psycholoog is telefonisch bereikbaar alleen voor het geval van: (1) zeer dringende telefonische vragen, waarop je huisarts geen antwoord kan geven of (2) bij een noodgeval.

Feedback van jou, van mijn verwijzers en samenwerkingspartners helpen om mijn praktijkvoering te verbeteren. Bronnen hoe te verbeteren haal ik uit onder andere evaluaties tijdens de behandeling en een tevredenheidsonderzoek na de behandeling. Van een ieders reactie kan en wil ik graag leren.

Tussentijds reflecteren 
Tussentijds regelmatig  evalueren over de voortgang en onze professionele relatie is zeer belangrijk onderdeel van de therapie. Evalueren is een tweerichtingsverkeer waarvoor tijd in wordt gepland.
De voortgang van de behandeling wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van onder andere een behandelplan, elke sessie mondelinge evalueren en ROM-vragenlijsten (ORS-vragenlijst bij volwassenen en CORS-vragenlijst bij kinderen/jeugdigen). Daarnaast evalueren we af en toe mondeling onze therapeutische relatie en de misschien nog onvervulde verwachtingen. Naast een dialoog, zal een aantal keer de sessie meer ‘objectief’ worden geëvalueerd door een vragenlijst: de SRS-vragenlijst (voor volwassenen) of CSRS-vragenlijst (voor kinderen/jeugdigen).

Eind-evaluatie
Na afloop van de behandeling wordt de tevredenheid geëvalueerd door een mondeling gesprek (bij kinderen/jeugd inclusief ouders) en aan de hand van de CQI-vragenlijst.

Je hebt het recht om op elk gewenst het gesprek of therapie beëindigen, met of zonder opgaaf van reden. Uiteraard dient de afzegging van het gesprek wel 24 uur van te voren te zijn. Een evaluatiegesprek zou ik in elk geval erg waarderen, om zo de therapie goed te kunnen afronden.

Ook ik als psycholoog heb het recht om het gesprek of de therapie eenzijdig te stoppen. Als de therapie stopt ben ik verplicht de doorverwijzer op de hoogte te stellen van de beweegreden of -redenen.  Voorbeelden voor het stoppen van het gesprek zouden kunnen zijn: als een cliënt(e) mij bedreigt of gewelddadig is.

Het kan zijn dat je op wat voor wijze dan ook, iets erg vervelend vind of dwars zit. Zou je dan deze klacht met je psycholoog willen bespreken? Mocht u het spannend vinden om het direct in persoon te kaarten, kan je dat hier via een formulier aangeven. Waarom? Enerzijds willen en kunnen wij leren van je feedback. Anderzijds is de feedback tot nut tijdens jouw behandeling en die van anderen. In het geval dat we er niet samen uitkomen, wordt een collega-psycholoog gevraagd voor hulp om met zijn alle tot een oplossing te komen. 
 

De (minimum)-tarieven

Doorgaans bestaat een sessie 1 uur directe en ongeveer 30 minuten indirecte tijd. Directe tijd is ons gesprek, met een koffie, thee, water of iets anders. De indirecte tijd bestaat uit het bevestigen van de afspraken, dossiervorming en sessieverslag, voorbereiding van ons gesprek, overleg met de huisarts, intervisie et cetera. 

Kennismakingsgesprek (aan huis / op locatie)

60 – 75 minuten

44,- (excl. eventuele reistijdonkosten*)

Individuele consult (aan huis)

60 minuten

44,- per consult (excl. eventuele reistijdonkosten*)

Partnerconsult (aan huis)

75 minuten

: 64,- per consult (excl. eventuele reistijdonkosten*)

Zakelijk consult (op locatie)

60 minuten

: 99,- per consult (excl. BTW)

Regulier tarief (cf. tariefbeschikking BG-GGZ) 

45 minuten

: 110,- per consult 

* Bij een consult aan huis of op locatie komt de psycholoog bij u langs. De reistijdonkosten wordt vastgesteld naar rato van het (normaal) minimumuurtarief op basis van de ANWB auto-routeplanner van de praktijk naar u en van u naar de praktijk, met een minimum van 15,-.

Is het minimumtarief een probleem?

Laat het ons gerust weten per email of telefonisch. We zoeken dan samen naar een oplossing. Want kosten mogen nooit een belemmering zijn voor je aanmelding.

Minimumtarieven? hoe bedoel je?

Jij bepaalt, wat je betaalt

De praktijk hanteert een zogenaamd Pay-What-You-Want-principe (PWYW) met een minimumbedrag. Na afloop van een consult sturen wij je een betaalverzoek,waar jij bepaalt hoeveel je betaalt.

Waarom ik (en geen vaste tarief)?

Standaard hanteert een psycholoog een gemiddeld tarief van 110 per 45 minuten. Wat gebeurt er dan in de praktijk? Wij krijgen een bepaalde groep mensen in de praktijk. En bepaalde groep niet, zoals bijstandsgerechtigde, mensen met een WAO, WIA, Wajong of een klein AOW-tje. En dat willen we niet.

De praktijk wil ook voor deze laatste groep toegankelijk zijn. Door het systeem, bepaal jij wat je kan en wil betalen voor een consult. Door een minimumtarief wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van jou (wat je kan betalen). De praktijk werpt door het systeem geen financiële barrières op om naar de psycholoog te kunnen, maar waardoor toch de schoorsteen (van de praktijk) kan roken.

Kapperstarief

Het minimumtarief is gekozen met als reden: als je (financieel) naar de kapper kan, kan je naar de psycholoog. We hanteren het kapperstarief

Met andere woorden: vond je het consult het minimumbedrag waard? Dan is dat prima. Had je een ander bedrag in gedachten of vond je het consult meer waard? Dan kan dat ook. 

Als je naar de kapper kunt, kun je naar de psycholoog

Ben je werkgever?

Ben je werkgever en wil je een consult voor een werknemer vergoeden? Dat kan. 

Als werkgever kun je zorgdragen voor de kosten van één consult of het traject. Eén consult bedraagt 75 euro exclusief btw.

Hoe? Laat je werknemer zichzelf aanmelden via dit aanmeldformulier. Laat werknemer svp bij het aanmeldformulier vermelden dat werkgever de kosten draagt. 

Meer informatie? Neem dan contact op via info@remissio.nl of stel je vraag via dit formulier.

Een afspraak verzetten of annuleren

Soms lopen dingen niet helemaal als gepland. Als je een afspraak wilt afzeggen of verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact op met de administratie per mail (administatie@remissio.nl), zodat het plekje aan een andere cliënt kan worden geven.

Zonder tegenbericht of annulering, dan wel wanneer de wijzigings- en annuleringsperiode is verstreken, wordt er (ongeacht de reden van de afzegging) het minimumtarief van één consult in rekening gebracht (excl. eventueel de reistijdonkosten). Er zal dan een betaallink voor een ‘geannuleerd* consult‘ (minimumtarief) worden verstuurd. Alleen dan kan de praktijk de huidige tarieven blijven hanteren en daardoor de laagdrempeligheid waarborgen.

De wijzings- en annuleringsperiode eindigt uiterlijk om 10:00 uur twee werkdag en(maandag tot en met zaterdag) vòòr uw afspraak. 

De afspraak kan alleen door jou worden geannuleerd. Dit in verband met het beschermen van jouw privacy. Alle afspraken (en eventuele  wijzigingen en annuleringen) zullen per e-mail door de administratie worden bevestigd